Thông báo: Thời gian tổ chức khóa đào tạo liên tục "An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm"
Ngày đăng: 15:53:39 12/06/2024

Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo: 

Thời gian tổ chức khóa đào tạo liên tục "An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm"

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: di-1648-24

Các tin khác