Thông báo Thời gian tổ chức khóa đào tạo trực tiếp An toàn tiêm chủng nâng cao
Ngày đăng: 16:00:02 12/06/2024

Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo: Thời gian tổ chức khóa đào tạo trực tiếp An toàn tiêm chủng nâng cao

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: di-1650-24

Các tin khác