Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh 2018 lần 2
Ngày đăng: 04:11:26 10/09/2018

Căn cứ quyết định số 73/2001/QĐ-TTg ngày 7/5/2001 của Thủ tướng Chính Phủ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ y khoa cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM, thông báo đến quý học viên về  "TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH LẦN 2 NĂM 2018"

Chuyên ngành đào tạo:

STT

CHUYÊN NGÀNH

MÃ SỐ

CHỈ TIÊU

1

Tiến sĩ Dịch tễ học

9.72.1.17

5

2

Tiến sĩ Khoa Học Y Sinh

9.72.1.1

3

Đối tượng và hình thức đào tạo:

Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ, bác sĩ Chuyên khoa cấp II có chuyên ngành đúng, chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần thì thời gian đào tạo là:

  1. Hệ tập trung: 3 năm.
  2. Hệ không tập trung: 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo

Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có chuyên ngành gần thì thời gian đào tạo là:

  1. Hệ tập trung: 4 năm.
  2. Hệ không tập trung: 5 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.

Hình thức tuyển sinh:

  • Xét hồ sơ
  • Thí sinh trình bày bài luận về dự định nghiên cứu/đề cương nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn của chuyên ngành đăng ký.

Thời gian:

  • Thời gian phát hành hồ sơ: Ngày 03/08/2018
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ 03/08 đến 03/11/2018.
  • Dự kiến xét tuyển tháng 11/2018.

Chi tiết thông báo xin tải về tại đây

Tham khảo thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 về việc "BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ". xem và tải về tại đây

Các tin khác