Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo khóa An toàn tiêm chủng 24/05/2024 đến ngày 26/05/2024
Ngày đăng: 17:55:40 24/06/2024

Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo khóa học, cụ thể như sau:

Tên khóa: An toàn tiêm chủng

Thời gian: Từ ngày 24/05/2024 đến ngày 26/05/2024

Phụ trách chuyên môn: PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa

Tổng số học viên: 32 học viên

Chương trình tập huấn : Vui lòng xem file Chương trình-ATTC 24-26.5

Danh sách học viên:

Các tin khác