Gói thầu TV2 “Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu” công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21); Cải tạo, xây dựng ...
Ngày đăng: 10:17:31 13/11/2020
Gói thầu TV2 “Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu” công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21); Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm trung tâm đào tạo - Viện Pasteur TP.HCM

Thông báo: Mời quan tâm thực hiện Gói thầu TV2 "Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu"
(vui lòng xem file đính kèm: CV 3342 MOI QUAN TAM THU HIEN GOI THAU TV)

Quyết định: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm định đấu thầu Công trình: Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21); Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur TP.HCM
(vui lòng xem file đính kèm: qd-741-20)

Quyết định: Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur TP.HCM
(vui lòng xem file đính kèm: QĐ 3848 PDBCKTKT DCPXN)

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nhà tạp vụ thành khu vực chưa các tủ đâu sâu tập trung (nhà số 21) - Viện Pasteur TP.HCM
(vui lòng xem file đính kèm: QĐ 3908 PDBCKTKT NHA SO 21)

            Đăng bởi Trần Hữu Trí

Các tin khác