QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 17:21:40 08/01/2024

QUYẾT ĐỊNH  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,  cơ cấu tổ chức các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc  Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Vui lòng tải file: QĐ 172. CNNV PAS. Final

Các tin khác