Luận án tiến sĩ: NCS Nguyễn Ngọc Huy tại cơ sở đào tạo Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 10:20:47 30/11/2022

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi đến quý bạn đọc toàn văn luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Huy:

TÊN LUẬN ÁN: 

"CƠ CẤU BỆNH TẬT, DỊCH TỄ HỌC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP, NHU CẦU ĐÁP ỨNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP VỀ KHÁM CHỮA BỆNH Ở ĐỒNG BÀO CHĂM KHU VỰC NAM TRUNG BỘ"

Toàn văn luận án quý đọc giả có thể nhấn Download để tải về:

 

Các tin khác