Mời quan tâm thực hiện gói thầu TV1 "Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất" công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21)
Ngày đăng: 04:12:18 05/11/2020

Thông báo: Mời quan tâm thực hiện gói thầu TV1 "Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất" công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21)

(Vui lòng xem file đính kèm)

CV 3167 MOI QUAN TAM TVDT NS21

 

Đăng bởi Trần Hữu Trí

Các tin khác