Mời tham gia chào giá Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur TP.HCM
Ngày đăng: 08:00:00 01/10/2020
Mời tham gia chào giá Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur TP.HCM

Thông báo:

Mời tham gia chào giá Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur TP.HCM

Tải thông báo tại đây

Các tin khác