PS. Nước rửa tay khô, liệu có an toàn?
Ngày đăng: 03:35:58 23/05/2018

Tác giả: Hồ Thị Thiên Ngân

Hin nay, trên th trường có rt nhiu loi dung dch ra tay khô rt tin li. Nhng sn phm này đang được bán rt ph biến trong các siêu th, các ca hàng, 

Mt s bnh nhim qua bàn tay thường gp như: tiêu chy cp, t, l, thương hàn, bnh tay chân ming,  cúm, si, quai b, rubella, bnh đau mt đ v.v… nhim ký sinh trùng đường rut (giun đũa, kim, giun mc, sán chó,, mèo…). Tình trng kháng kháng sinh t các cơ s điu tr hin nay được WHO khuyến cáo tuân th thc hành “V sinh tay”.  

Nước ra tay khô thc s cha nhng thành phn gì? Có dit khun và làm sch tay được không?

Dung dch ra tay khô là loi dung dch ra tay dng xt, hoc dng gel, khi s dng không cn ra li bng nước thành phn chính ca dung dch ra tay khô là:

  • Cn hoc triclosan .
  • Cht to mùi hương (Fragrance) nhân to cha phthalates.
  • Cht bo qun có trong nước ra tay khô (thường là paraben).
  • Sodium laureth sulfate, sorbitol…

Hiu qu nước ra tay khô:

Nước ra tay khô có cha Cn hoc triclosan có tác dng tiêu dit các vi khun, được sn xut dưới dng xt, hoc dng gel, đóng gói chai nh (30ml -70ml) gm nhiu mùi hương, thun tin mang theo bên người. Thường được s dng khi hot đng ngoài tri, trước hoc sau ăn, khi đi dã ngoi hay khi tay b dính bn, nơi không có điu kin dùng nước và xà phòng ra tay…Mt s trường hp cũng được dùng đ sát trùng vết côn trùng cn hay s dng đ làm gim bt nhng ch b nga. Khi s dng không cn ra li bng nước. Ch cn cho vào tay, thoa đu trong vòng 30  giây. Nước ra tay khô ch làm sch nhng vết bn vô cơ, loi b mùi thc ăn, nhưng vi nhng vết bn hu cơ (du, m…) thì bt buc phi ra tay bng nước schvà xà phòng mi có th làm sch tay.

Lưu ý: Không nên quá lm dng nước ra tay khô, mà ch s dng như mt bin pháp thay thế.

Nếu lm dng nước ra tay khô, người dân s gp nhng nguy hi gì đến sc kho?

Vic s dng nước ra tay khô ch là bin pháp thay thế tm thi. Nếu lm dng nước ra tay khô s gây ra tác dng ph ngoài mong mun như sau:

  • Cn có trong nước ra tay khô: Ngăn cn s sn sinh du t nhiên trên da, làm khô da tay, da tay có th b bong tróc, căng cng. không thích hp đ dùng thường xuyên cho tr nh, đng thi nước ra tay khô dit vi khun gây bnh cũng dit luôn các vi khun có li bo v da, làm gim kh năng phòng v ca da ...to điu kin thun li cho vi khun và vi rút xâm nhp vào cơ th, gây các bnh v hô hp và tiêu hóa.
  • Nếu không cha cn, các sn phm ra tay khô thường cha triclosan – mt cht dit khun mnh thuc nhóm kháng sinh,  vic lm dng này, s dn đến s kháng kháng sinh.
  • Mùi thơm nhân to có trong nước ra tay khô có cha phthalates có th gây nguy him khi hp th vào da bé. Tr nh rt d b hp dn bi mùi hương ca nước ra tay khôvà tưởng lm là có th ung được. Nếu đ bé tùy ý s dng hoc ba m lơ là, tr nut phi nước ra tay khô có th gây d ng, nôn ma, viêm kết mc, ho, d ng ming. Trường hp nng hơn b hôn mê, co git…

Ngoài ra cn lưu ý đến vic bo qun và hn s dng

Vì vy chúng ta cn nh: Theo T chc Y tế Thế gii (WHO) và Trung tâm Phòng chng bnh Nhim  (CDC- Hoa Kỳ)  khuyến cáo ch dùng nước ra tay khô trong trường hp không có nước và xà bông. Ch dùng nước ra tay khô khi thc s cn thiết, và sau đó nên dưỡng m li cho da tay.  Theo T chc Y tế Thế gii vic “Ra tay bng xà phòng và nước sch có th cu sng và gim tiêu chy bng gn mt na và nhim trùng hô hp cp tính bng gn mt phn tư.

Thông đip:

Đ bo v sc khe: Hy ra tay thường xuyên bng xà phòng và nước sch.

Đăng bởi: Huy Phạm - TTĐT

Các tin khác