QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng bằng nguồn kinh phí Hợp đồng số 06-2021/HĐ-NNG-TNLS-PASTEUR ngày 15/6/2021 (QĐ 310/QĐ-PAS)
Ngày đăng: 11:30:20 14/06/2023

QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng bằng nguồn kinh phí Hợp đồng số 06-2021/HĐ-NNG-TNLS-PASTEUR ngày 15/6/2021 giữa Viện Pasteur TP.HCM và Cty CP CNSH Dược Nanogen về thực hiện: "Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, đối chiếu giả dược, đánh giá tính an toàn, sinh miễn dịch, hiệu lực bảo vệ của vắc-xin Nanocovax do Cty Cổ Phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen sản xuất trên người Việt Nam tình nguyện từ 18 tuổi" (QĐ 310/QĐ-PAS)

Vui lòng xem file đính kèm

qd-310-23

Các tin khác