QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng bằng nguồn kinh phí Hợp đồng số 211105/HDDV/HORUS ký ngày 05/11/2021 (QĐ 309/QĐ-PAS)
Ngày đăng: 11:25:50 14/06/2023

QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng bằng nguồn kinh phí Hợp đồng số 211105/HDDV/HORUS ký ngày 05/11/2021 giữa Viện Pasteur TP.HCM và Cty TNHH Horus 

Vui lòng xem file (QĐ 309/QĐ-PAS)  đính kèm

qd-309-23

Các tin khác