QĐ v/v thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ làm sạch PKĐK, TTXNYSHLS, TTKĐTBYT
Ngày đăng: 16:09:03 27/06/2024

Viện Pasteur TP.HCM gửi Quyết định 

Vui lòng xem file đính kèm 

QĐ-di-504-24

Các tin khác