Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho Viện Pasteur TP.HCM ( Công văn 65/QĐ-BYT)
Ngày đăng: 09:00:28 11/04/2023

Viện Pasteur TP.HCM mời báo giá hàng hóa  

Vui lòng xem file đính kèm 

QĐ-65-23

Các tin khác