Quyết định phê duyệt KQLCNT cho Gói thầu mua sắm hoá chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động dịch vụ của Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 225/QĐ-PAS)
Ngày đăng: 15:45:09 22/03/2024

Viện Pasteur TP.HCM gửi quyết định

Vui lòng xem file đính kèm 

QĐ-225-24

Các tin khác