Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự toán mua sắm: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt thông thường
Ngày đăng: 14:36:51 22/05/2023

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự toán mua sắm: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt thông thường

Vui lòng xem file đính kèm 

qd-231-23

Các tin khác