Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Dịch vụ kiểm toán tại Viện Pasteur TP. HCM
Ngày đăng: 17:37:18 23/02/2024

Viện Pasteur TP.HCM gửi quyết định

Vui lòng xem file đính kèm 

QĐ-161-24

Các tin khác