THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 VIỆN PASTEUR TP.HCM
Ngày đăng: 04:35:50 17/08/2016

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016
VIỆN PASTEUR TP.HCM 

Căn cứ:

 • Luật viên chức;
 • Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
 • Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
 • Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;
 • Công văn số 5803/BYT-TCCB ngày 27/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016,

Viện Viện Pasteur Tp.HCM thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 người (18 Bác sĩ Y Đa khoa/Y Học Dự Phòng, 03 Dược sĩ, 07 CN. Y tế công cộng, 31 CN. Sinh học, 02 CN. Xét nghiệm, 02 KS. Công nghệ thực phẩm, 02 CN. kinh tế, 01 CN. Văn thư -lưu trữ, 01 KS. điện, 03 CN công nghệ thông tin, 01 CN. Thư viện, 01 trung cấp dược, 01 CN. kế toán, 06 Kỹ thuật viên xét nghiệm, 01 trung cấp Công Nghệ Thực Phẩm)

2. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển

3. Điều kiện:

Người đăng ký dự tuyển viên chức của Viện Viện Pasteur Tp.HCM phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo):

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
 • Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

Ưu tiên tốt nghiệp loại giỏi, có thời gian công tác trong các đơn vị Y tế dự phòng tuyến trung ương từ 03 năm trở lên và đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

4. Tiêu chuẩn (theo vị trí việc làm):

STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Số lượng

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Đơn vị dự kiến làm việc sau khi trúng tuyển

1.

Nghiên cứu viên giám sát và chỉ đạo phòng chống dịch

6

 • Trình độ Đại học trở lên với chuyên ngành Y/YHDP/YTCC.
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh, Khoa Côn trùng và động vật y học

2.

Nghiên cứu viên giám sát, đánh giá tiêm chủng mở rộng

6

 • Trình độ Đại học trở lên với chuyên ngành Y/YHDP/YTCC
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh

3.

Nghiên cứu viên Thử nghiệm lâm sàng

3

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành Y/Dược/YTCC.
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh

4.

Nghiên cứu viên Giám sát Côn trùng, động vật y học

1

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành cử nhân sinh học/YTCC
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Côn trùng và động vật y học

5.

Nghiên cứu viên khảo nghiệm hóa chất diệt côn trùng

2

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành cử nhân sinh học/YTCC
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Côn trùng và động vật y học

6.

Nghiên cứu viên SHPT về côn trùng

1

 • Trình độ Cử nhân/thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học/sinh học
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Côn trùng và Động vật y học

7.

Nghiên cứu viên về vi sinh

2

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành Y/Dược/Vi sinh
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Vi sinh miễn dịch

8.

Nghiên cứu viên về Miễn dịch

6

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành Y/Dược/Miễn dịch/sinh học
 •  Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Vi sinh miễn dịch

9.

Nghiên cứu viên quản lý an toàn sinh học

1

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành Y/Dược/sinh học
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Vi sinh miễn dịch

10.

Nghiên cứu viên quản lý chất lượng

1

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành Y/Dược/sinh học
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Kiểm định vắc xin và sinh phẩm

11.

Nghiên cứu viên về giám sát và chỉ đạo tuyến phòng xét nghiệm

3

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành Y/Dược/YTDP
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Vi sinh miễn dịch

12.

Nghiên cứu viên về sinh học phân tử và di truyền

8

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành Y/Dược/YTDP
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Vi sinh miễn dịch

13.

Nghiên cứu viên sản xuất vắc xin và sinh phẩm - môi trường

2

 • Trình độ Đại học trở lên với chuyên ngành Dược/sinh học
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Nghiên cứu và sản xuất vắc xin

14.

Nghiên cứu viên xét nghiệm sinh hóa-HH-MD, HIV/AIDS

4

 • Trình độ đại học chuyên ngành xét nghiệm/sinh học trở lên
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng

15.

Nghiên cứu viên kiểm nghiệm hóa lý - vi sinh

5

 • Trình độ đại học chuyên ngành Dược/kiểm nghiệm hóa trở lên
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng

16.

Bác sĩ khám, tư vấn tiêm ngừa, xét nghiệm

6

 • Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng trở lên.
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng

17.

Kỹ thuật viên xét nghiệm, tiêm ngừa, lấy mẫu

7

 • Trình độ Trung cấp xét nghiệm/vi sinh/hóa.
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng, khoa Vi sinh  miễn dịch

18.

Chuyên viên tổ chức cán bộ

1

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo kinh tế/luật/hành chính công
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Tổ chức cán bộ

19.

Chuyên viên văn thư lưu trữ

1

 • Trình độ đại học trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Hành chính quản trị

20.

Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp

1

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo y tế dự phòng/vi sinh.
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Kế hoạch tổng hợp

21.

Chuyên viên hợp tác quốc tế và quản lý nghiên cứu khoa học

1

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo Y/Sinh học
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Kế hoạch tổng hợp

22.

Chuyên viên chỉ đạo tuyến

1

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo Y/YHDP/YTCC
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Kế hoạch tổng hợp

23.

Chuyên viên cung ứng vật tư

2

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo kinh tế/tài chính kế toán/dược/sinh học
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Vật tư

24.

Chuyên viên quản lý Đào tạo

2

 • Trình độ nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo Sinh học/kinh tế/hành chính công
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Trung tâm đào tạo

25.

Chuyên viên quản lý thư viện nhà truyền thống

1

 • Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành thư viện
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Trung tâm đào tạo

26.

Cán sự quản lý kho vắc xin, sinh phẩm, hóa chất, vật liêu tiêu hao

1

 • Trình độ trung cấp, cao đẳng với chuyên ngành Dược/kinh tế/Kế toán
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh

27.

Kế toán viên

1

 • Trình độ đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Tài chính kế toán

28.

Kỹ sư công nghệ thông tin

3

 • Trình độ đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử Viễn thông hoặc tương đương
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Trung tâm đào tạo, Phòng Kế hoạch tổng hợp

29.

Kỹ sư bảo dưỡng sửa chữa thiết bị y tế

1

 • Trình độ đại học chuyên ngành điện, điện tử, điện tử y sinh
 • Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Hành chính quả trị

 

TỔNG CỘNG

80

 

 

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Mỗi thí sinh tham gia xét tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần gồm:

 • Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, tải về tại đây) ghi rõ xin dự tuyển vào đơn vị nào;
 • Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh màu cỡ 4cm x 6cm, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu, CMND (có công chứng);
 • Bản sao các văn bằng tốt nghiệp Trung cấp, Đại học, trên Đại học phù hợp với vị trí tuyển dụng, kèm bảng kết quả học tập theo chương trình chính khóa (do trường chứng sao y);
 • Bản sao có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp có văn bằng chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Các đối tượng thuộc chế độ ưu tiên phải có giấy xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền, kèm theo bản sao: giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, thẻ thương binh, thẻ bệnh binh… đối với từng đối tượng tương ứng;
 • 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 6 tháng;
 • 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận;

Thành phần hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định (không trả lại hồ sơ dự tuyển).

6. Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
Lệ phí: 200.000đ/hồ sơ.

7. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

 • Thời gian: từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016 (từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần).
 • Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pasteur Tp.HCM. Số 167, đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM
 • Số điện thoại liên hệ: 08 38 297 318

Thí sinh có thể xem thông tin và download mẫu đơn xin dự tuyển tại website của Viện Viện Pasteur Tp.HCM http://www.pasteurhcm.gov.vn

Các tin khác