THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN GHS
Ngày đăng: 23:24:06 11/08/2023

VIỆN PASTEUR

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Số: 09/TB-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO TUYỂN

CÁN BỘ ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN GHS

 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển Quản lý Dự án “Nâng cao năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu khu vực Miền Nam Việt Nam” như sau:

I. Mô tả tóm tắt Thỏa thuận hợp tác CDC-Viện về mục tiêu, chiến lược:

Dự án GHS được xây dựng nhằm đáp ứng cơ hội tài trợ số CDC-RFA- GH16-1718 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ nhằm tăng cường các Chức năng Y tế công cộng thiết yếu ở khu vực phía Nam Việt Nam.

1. Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu 1 – Phòng thí nghiệm: Tăng cường năng lực hệ thống phòng thí nghiệm khu vực và tăng cường năng lực an ninh sinh học và an toàn sinh học khu vực.

Mục tiêu 2 – Giám sát và quản lý tình trạng khẩn cấp: Tăng cường năng lực giám sát khu vực để phát hiện các sự kiện quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và an ninh y tế. Phát triển và củng cố năng lực ứng phó khẩn cấp khu vực thông qua tăng cường mạng lưới khu vực gồm các trung tâm điều hành khẩn cấp (EOC) và các đội phản ứng nhanh .

Mục tiêu 3 – Phát triển nguồn nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực y tế công cộng trong khu vực thông qua điều phối khu vực về chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa.

Mục tiêu 4 – Tiêm chủng: Duy trì và nâng cao độ bao phủ tiêm chủng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tiêm chủng, đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng khu vực phía Nam, Việt Nam.

Mục tiêu 5 – Cúm: Tăng cường giám sát cúm gia cầm và cúm theo mùa ở người.

2. Thời gian dự án: 30/09/2021 – 29/09/2026

3. Địa điểm dự án: Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

II. Vị trí việc làm: Cán bộ điều phối dự án GHS

1. Số lượng tuyển: 01 người.

2. Thời gian:

Thời gan làm việc: Toàn thời gian (full-time:40 giờ/tuần);

Thời gian thực hiện/ Thời hạn hợp đồng: Tùy thuộc vào việc hoàn thành thành thời gian thử việc 2 tháng theo Luật Lao động Việt Nam, thời hạn của hợp đồng là 12 tháng một lần trong vòng 3 năm, và khả năng gia hạn thêm 5 năm nữa, tùy thuộc vào sự sẵn có của kinh phí dự án.

Mức lương650-800 USD/tháng, chưa bao gồm 21,5% phí bảo hiểm. Và có thể thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên.

3. Mô tả công việc:

Cán bộ quản lý dự án CDC-GHS sẽ làm việc tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch tổng hợp), Việt Nam. Cán bộ quản lý dự án đảm nhận các nhiệm vụ sau:

3.1. Nhiệm vụ quản lý và điều phối dự án:

- Theo dõi và đôn đốc việc lập chiến lược, kế hoạch hoạt động và ngân sách hằng năm đảm bảo đúng tiến độ.

- Theo dõi công tác vận hành hàng ngày của dự án, điều phối để đảm bảo các chương trình có đủ nguồn lực (nhân sự, tài chính) để thực hiện hoạt động đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách đã được phê duyệt.

- Chủ động lên kế hoạch, kết nối các nhóm chương trình, và theo dõi sát sao việc thực hiện các yêu cầu của dự án: viết đề cương và lập ngân sách hàng năm, theo dõi các khoản ngân sách tạm thời không được giải ngân (restriction), trả lời phản hồi về đề cương đã nộp (technical review), báo cáo chi tiêu (ER), báo cáo dự toán chi tiêu (PET), kiểm toán, chuyển mục ngân sách, xin phê duyệt dự án, hoặc khi có các yêu cầu đột xuất từ nhà tài trợ …

- Giám sát thường xuyên tiến độ triển khai hoạt động của dự án: tiến độ giải ngân, tiến độ triển khai chương trình và báo cáo cho BQLDA và US.CDC.

- Là đầu mối liên lạc giữa Ban Quản lý dự án (BQLDA), văn phòng US.CDC TP.HCM và CDC Atlanta.

- Phụ trách chuẩn bị nội dung các buổi họp với nhà tài trợ bao gồm các buổi họp dự án thường quy hay các buổi tiếp đoàn.

- Tham gia các buổi họp của nhóm tài chính và chương trình, theo dõi các vấn đề còn tồn đọng và làm việc với các bên liên quan để giải quyết.

- Chuẩn bị văn kiện và theo dõi việc xin phê duyệt dự án từ Bộ Y tế.

- Làm thủ tục xin phép cho các đoàn khách từ CDC Hoa Kỳ đến làm việc với viện Pasteur.

- Điều phối các công việc khác khi nhận được phân công của (1) Giám đốc dự án, (2) Phó giám đốc dự án, (3) Điều phối viên dự án, và (4) Thư ký dự án.

3.2. Nhiệm vụ báo cáo:

- Theo dõi và đảm bảo các báo cáo của chương trình hoặc tài chính được nộp đúng hạn theo yêu cầu của GHS và US.CDC.

- Tóm tắt và báo cáo tiến độ hoạt động, những khó khăn hoặc quan ngại, bao gồm đề xuất các giải pháp cho Giám đốc dự án/ cán bộ phụ trách để đảm bảo dự án triển khai tốt trong khung thời gian và ngân sách đã được phê duyệt.

- Báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện dự án cho BQLDA và nhà tài trợ.

3.3. Giám sát:

- Vị trí này nhận được giám sát hành chính của Nhóm Quản lý dự án tại Phòng Kế hoạch tổng hợp của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và phải báo cáo cho người được chỉ định.

- Không yêu cầu vị trí này thực hiện giám sát các cán bộ dự án CDC-GHS.

       4. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên (Điềm trung bình ≥7.5/10) với các ngành: bác sĩ/ y tế công cộng/ y học dự phòng/quản lý/ ngoại ngữ/quản trị (quản trị công, quản lý bệnh viện, quản lý/quản trị y tế, quản trị kinh doanh…...).

-  Có kinh nghiệm về điều phối, quản lý dự án do nước ngoài tài trợ, dự án lớn có nhiều hợp phần do nhiều đối tác thực hiện.

-  Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc cho các dự án y tế do chính phủ Mỹ tài trợ về lĩnh vực y tế.

- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý dự án, lập kế hoạch triển khai, lên lịch thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo dự án.

- Khả năng sử dụng tốt Tiếng Anh. Ưu tiên có bằng tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL….);

- Có kỹ năng làm việc nhóm;

- Có khả năng trình bày tốt.

III. Thủ tục hồ sơ

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Các ứng viên quan tâm cho vị trí này phải gửi những thông tin sau, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai, nếu không đơn đăng ký sẽ không được xem xét.

Mỗi ứng viên tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần gồm:

- Thư xin việc với 3 Thư tham khảo (những đơn vị cơ quan đã làm việc và số điện thoại);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh màu cỡ 4cm x 6cm, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; mô tả kinh nghiệm làm việc.

- Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu, căn cước công dân (có công chứng);

- Bản sao các văn bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);

- Bản sao có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (có công chứng).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

  1. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày 11/8 đến ngày 21/8/2023 (từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần).

- Cán bộ tiếp nhận: Nguyễn Thị Diệu Hiền

- Địa chỉ email: hienntd@pasteurhcm.edu.vn

- Điện thoại: 0987.564.874

- Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ (tòa nhà A), Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Số 167, đường Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

                                                                                       Đã ký
                                                                                          Lê Đình Huân

Các tin khác