Thông báo tuyển dụng nhân sự
Ngày đăng: 03:37:11 30/10/2020
Thông báo tuyển dụng nhân sự hợp đồng làm công việc chuyên môn

Viện Pasteur Tp.HCM thông báo tuyển dụng nhân sự hợp đồng làm công việc chuyên môn như sau:

 • Vị trí Bác sĩ khám chỉ định xét nghiệm, tiêm ngừa: 02
 • Vị trí Kiểm nghiệm Hóa, lý - Vi sinh: 03
 • Vị trí Kỹ thuật viên xét nghiệm, tiêm ngừa, lấy mẫu: 03
 • Vị trí Nghiên cứu về vi sinh: 01
 • Vị trí Chuyên viên Hành chính: 01
 • Vị trí Chuyên viên Chăm sóc khác hàng: 01
 • Vị trí Giám sát, chỉ đạo phòng chống dịch: 02
 • Vị trí Giám sát, theo dõi, đánh giá HIV/AIDS và bệnh không lây: 01
 • Vị trí Tiêm chủng mở rộng: 04

Phương thức tuyển dụng: xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Mỗi thí sinh tham gia xét tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần gồm:

 • Đơn xin việc ghi rõ xin dự tuyển vào làm công việc nào;
 • Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh màu cỡ 4cm x 6cm, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu, CMND (có công chức) 
 • Bản sao các văn bằng tốt nghiệp Trung cấp, Đại học, trên Đại học
 • Bản sao có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp có văn bằng chứng chỉ do cơ sở  đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

 • Thời gian: từ ngày 30/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020 (từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần).
 • Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pasteur Tp.HCM, Số 167, đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM
 • Số điện thoại liên hệ: 028 38 297 318

Điều kiện:

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc như sau:

STT

Vị trí công việc chuyên môn cần tuyển

Số lượng

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Đơn vị dự kiến làm việc sau khi ký hợp đồng

 

Bác sĩ khám, tư vấn tiêm ngừa, xét nghiệm

02

Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ y học dự phòng trở lên, ưu tiên chuyên khoa nhi.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng

 

Kiểm nghiệm hóa lý - vi sinh

03

Trình độ đại học chuyên ngành Dược/kiểm nghiệm hóa trở lên

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng

 

Kỹ thuật viên xét nghiệm, tiêm ngừa, lấy mẫu

03

Trình độ Trung cấp xét nghiệm/vi sinh/hóa.

Trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng,

 

 

Nghiên cứu về vi sinh

01

Trình độ đại học trở lên chuyên ngành Y/Dược/Vi sinh/Công nghệ sinh học

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Vi sinh miễn dịch

 

Chuyên viên Hành chính

01

Trình độ đại học chuyên ngành kinh tế/luật/hành chính công

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Hành chính Quản trị

 

Chuyên viên chăm sóc khách hàng

01

Trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo kinh tế/tài chính kế toán/dược/sinh học

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Tài chính kế toán

 

Giám sát và chỉ đạo phòng chống dịch

02

Trình độ Đại học trở lên với chuyên ngành Y/YHDP/YTCC.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh, Khoa Côn trùng và động vật y học

 

Giám sát, theo dõi, đánh giá HIV/AIDS và bệnh không lây

01

Trình độ Đại học trở lên với chuyên ngành Y/YHDP/YTCC.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh

 

Giám sát, đánh giá tiêm chủng mở rộng

04

Trình độ Đại học trở lên với chuyên ngành Y/YHDP/YTCC

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh

 

TỔNG CỘNG

18

 

 

 

Các tin khác