Thông báo về việc triển khai dịch vụ Hiệu chuẩn – Thử nghiệm
Ngày đăng: 03:10:09 12/11/2018

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-BYT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm thuộc Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học công nghệ;

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học công nghệ;

Các hoạt động của Trung tâm tuân thủ theo hệ thống chất lượng ISO/IEC 17025:2005 và được Văn phòng công nhận chất lượng BoA cấp VILAS 1099. Nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho phòng xét nghiệm, Trung tâm đã triển khai dịch vụ:

STT

Lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ  Hiệu chuẩn, Thử nghiệm

1

Hiệu chuẩn Pipet pittông

2

Hiệu chuẩn/thử nghiệm: tủ ấm/tủ âm/tủ lạnh (-20oC đến +140oC)

3

Thử nghiệm nồi hấp tiệt trùng

4

Hiệu chuẩn máy ly tâm (0 đến 99.999 vòng/phút)

5

Thử nghiệm tủ an toàn sinh học

6

Đo các thông số phòng có kiểm soát môi trường: hạt bụi, độ chênh áp, nhiệt độ, tia UV, độ rò rỉ màng lọc, tốc độ gió…

7

Cân phân tích (0 – 220g)

8

Bình định mức, buret, pipet một mức, pipet chia độ, ống đong chia độ,...

Do đó, các đơn vị có nhu cầu vui lòng liên hệ:

File đính kèm tải tại đây


Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm

167 Pasteur, phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (84-28) 38208698  hoặc 0911750515      

Email: kiemchuanthietbi@pasteurhcm.gov.vn

Các tin khác