THÔNG BÁO V/v mời tham gia tiếp nhận ủy thác quản lý dự án
Ngày đăng: 02:33:42 24/02/2020

THÔNG BÁO
V/v mời tham gia tiếp nhận ủy thác quản lý dự án

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kính mời các tổ chức, đơn vị có năng lực và kinh nghiệm về quản lý dự án để ký hợp đồng ủy thác thực hiện quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm cung cấp thông tin và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Vật tư – Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 028 38206344..

Thời gian cung cấp thông tin, hồ sơ: từ ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến ngày 05 tháng 03 năm 2020.

Vui lòng mang theo giấy giới thiệu của tổ chức khi đến nhận hồ sơ.

Các tin khác