THÔNG BÁO:V/V TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA BỘ NỘI VỤ QUA MẠNG XÃ HỘI ZALO
Ngày đăng: 08:57:29 01/07/2024

Kính gửi:- Đảng uỷ, Ban Giám đốc;  

               - PGS.TS. Trần Ngọc Hữu;  

               - Trưởng/Phụ trách/Điều hành/Phó các Khoa, Phòng, Trung tâm;  

               - BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Ban TTND;  

               - Các Viên chức, người lao động của Viện.  

 

Phòng HCQT gửi Thông báo V/v truyền thông chính sách pháp luật của Bộ Nội Vụ qua mạng xã hội Zalo

Chi tiết nội dung xin vui lòng xem các file đính kèm sau:

27.6.Ve viec truyen thong chinh sach.signed

bn1-2024-4540

Truyen thong kenh Zalo OA cua BNV- 17062024

( Tổ CNTT - Phòng. HCQT)Các tin khác