Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Nguyễn Minh Ngọc
Ngày đăng: 12:05:10 26/02/2024
THÔNG TIN LUẬN ÁN SAU BẢO VỆ CẤP VIỆN CỦA NCS NGUYỄN MINH NGỌC  THÔNG TIN TOÀN VĂN LUẬN ÁN CỦA NCS NGUYỄN MINH NGỌC

Tên luận án: Tình trạng nhiễm HBV và đáp ứng miễn dịch một năm sau tiêm vắc xin viêm gan B ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HBV mạn có và không điều trị dự phòng Tenofovir trong thai kỳ.

Chuyên ngành: Dịch tễ học                                           Mã số:   62720117

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Ngọc                  

Họ và tên người hướng dẫn:  1. PGS.TS.BS Trần Ngọc Hữu

                                               2. TS.BS Nguyễn Vũ Thượng

Cơ sở đào tạo: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

NCS Nguyễn Minh Ngọc đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định số 812/QĐ-PASngày 03 tháng 11 năm 2023 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồngđánh giá đã họp vào 14h00 ngày 12/12/2023.

Kính gửi đến Quý bạn tải về và đọc toàn văn luận án tiến sĩ và bản tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh:

Trân trọng thông báo./.

Trung tâm đào tạo

Các tin khác