Tin hoạt động của Lãnh đạo Viện
HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NGUY CƠ SINH HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM DI ĐỘNG PHẢN ỨNG NHANH 19/12/2023
BƯỚC TIẾN TRONG THEO DÕI NỒNG ĐỘ THUỐC: PHỐI HỢP GIỮA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM VÀ VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 15/12/2023
HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHOA HỌC Y SINH 20/11/2023
LỄ TRI ÂN KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2023) TẠI VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20/11/2023
LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ Y TẾ ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHÂN DỊP 20/11 17/11/2023
TẬP HUẤN PHÁT HIỆN, ĐIỀU TRA VÀ GIÁM SÁT BỆNH XÂM NHẬP TẠI CỬA KHẤU 10/11/2023
TRIỂN LÃM, DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y TẾ CHĂM SỨC KHỎE 02/11/2023
HỌP HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHOA HỌC Y SINH 26/10/2023
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ 24/10/2023
Tập huấn Giảng viên nguồn lần thứ ba về Chương trình Lãnh đạo Phòng xét nghiệm toàn cầu - GLLP tại Thành phố Huế 16/10/2023
Trang: «12345»