An toàn sinh học và an ninh sinh học
Ngày đăng: 19:33:58 14/01/2014
Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng, Viện Pasteur HCM xin gửi tới các bạn đọc một số quy định liên quan đến An toàn sinh học phòng xét nghiệm để các bạn đọc quan tâm nghiên cứu. Các bạn có thể download nội dung các văn bản như luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các Nghị định, thông tư và quyết định về An toàn sinh học tại các đường link.

Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng, Viện Pasteur HCM xin gửi tới các bạn đọc một số quy định liên quan đến An toàn sinh học phòng xét nghiệm để các bạn đọc quan tâm nghiên cứu. Các bạn có thể download nội dung các văn bản như luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các Nghị định, thông tư và quyết định về An toàn sinh học tại các đường link.  

MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM          

1.   Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 2, số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007(Điều 24, 25, 26). Nội dung chi tiết tại đây: /uploads/Luat phong chong cac benh truyen nhiem-Dieu 24 25 26.doc         

2.   Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm của Chính phủ ngày 30 tháng 8 năm 2010 (số 92/2010/NĐ-CP). Nội dung chi tiết tại đây:   Nghi dinh 92 - 2010.doc   

3.   Thông tư Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm của Bộ Y tế ngày 14 tháng 5 năm 2012 (số 07/2012/TT-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:   Thong tu 07 - 2012.doc        

4.   Thông tư Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế ngày 05 tháng 12 năm 2011 (số 43/2011/TT-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:  Thong tu 43 - 2011.doc         

5. Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm của Bộ Y tế ngày 29 tháng 11 năm 2012 (số 25/2012/TT-BYT). Nội dung chi tiết tại đây: Thong tu 25-2012-TT-BYT.doc         

6. Thông tư Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học của Bộ Y tế ngày 04 tháng 12 năm 2012 (số 29/2012/TT-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:  Thong tu 29-2012-TT-BYT.doc        

7.   Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế  ngày 30 tháng 11 năm 2007 (số 43/2007/QĐ-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:  Quyet dinh 43 - 2007 - BYT.doc   

8.  Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành (Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0037:2005) của Bộ Y tế ngày 31 tháng 10 năm 2005 (số 35/2005/QĐ-BYT). Nội dung chi tiết tại đây:  Quyet dinh 35 - 2005 - BYT.doc  

9.  Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học từ cấp 1 đến cấp 4 được quy định theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC. Thông tư Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Bộ Tài chính ban hành ngày 08 tháng 01 năm 2013 (số 03/2013/TT-BTC). Nội dung chi tiết tại đây: Thong tu 03-2013-TT-BTC.doc           

Viện Pasteur Tp.HCM xin gửi tới các bạn đọc dự thảo Bảng kiểm An toàn sinh học Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II để các bạn đọc quan tâm tham khảo. Bảng kiểm này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn về an toàn sinh học đối với phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II của Nghị định số 92/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét và Thông tư số 25/2012/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Các bạn có thể download bảng kiểm này theo đường link dưới đây: Bang kiem ATSH PXN ATSH II_co giai thich_17092013.doc          

Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin gửi tới các bạn đọc bản dự thảo Yêu cầu hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các Phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp II để bạn đọc quan tâm tham khảo. Bản dự thảo này được xây dựng theo Thông tư số 29/2012/TT-BYT Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học của Bộ Y tế.          

Bạn đọc quan tâm có thể download nội dung bản dự thảo này theo đường link dưới đây:  Yeu cau chuan bi ho so tham dinh PTN ATSH cap II - full_25062013.doc

Các tin khác