Bảng kiểm an toàn sinh học Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II
Ngày đăng: 20:30:57 14/01/2014
Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng, Viện Pasteur Hồ Chí Minh xin gửi tới các bạn đọc dự thảo Bảng kiểm An toàn sinh học Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II để các bạn đọc quan tâm tham khảo

Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng, Viện Pasteur Hồ Chí Minh xin gửi tới các bạn đọc dự thảo Bảng kiểm An toàn sinh học Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II để các bạn đọc quan tâm tham khảo. Bảng kiểm này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn về an toàn sinh học đối với phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II của Nghị định số 92/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét và Thông tư số 25/2012/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. 

Các bạn có thể download bảng kiểm này theo đường link dưới đây:

Các tin khác