Bộ Y tế xây dựng, phát hành clip thông điệp truyền hình phòng chống MERS-CoV
Ngày đăng: 17:23:42 15/06/2015

Văn phòng EOC cung cấp clip thông điệp truyền hình do Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế xây dựng, phát hành. Đoạn clip được phát hành với mục đích cung cấp các thông tin, hướng dẫn, khuyến cáo đến người dân, cộng đồng về phòng chống dịch bệnh MERS-CoV.

Nguồn: Văn phòng EOC - Bộ Y tế
Các tin khác