Đại hội Đảng bộ Viện Pasteur TP.HCM Nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 09:33:38 12/06/2020
Đại hội Đảng bộ Viện Pasteur TP.HCM Nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN PASTEUR TP.HCM
NHIỆM KỲ 2020-2025

Từ ngày 20/5/2020 đến ngày 21/05/2020, Đảng bộ Viện Pasteur Tp.HCM đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội trân trọng đón tiếp đồng chí Lê Tấn Phong Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Y tế tới dự và phát biểu chỉ đạo.


Đại hội đã Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời thảo luận, góp ý và biểu quyết các chỉ tiêu để đưa vào Nghị quyết để Đại hội thông qua.


Đại hội tiến hành thảo luận các Văn kiện của Đảng bộ khối Cơ sở Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2025, Văn kiện của Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa ra các ý kiến góp ý xây dựng cho các văn kiện của Đại hội cấp trên tập trung vào những nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế dự phòng và của ngành y tế.
Đại hội Đảng bộ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn Đại biểu đi dự Đại Hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2025.


Hội nghị Lần thứ nhất Ban Chấp Hành Đảng bộ Viện ngày 21/5/2020 đã bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.


⦁ Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025:
1) Đ/c Phan Trọng Lân, Bí thư Đảng ủy
2) Đ/c Nguyễn Vũ Thượng, Phó Bí thư Đảng ủy
3) Đ/c Hoàng Quốc Cường, Đảng ủy viên
4) Đ/c Lê Đình Huân, Đảng ủy viên
5) Đ/c Cao Minh Thắng, Đảng ủy viên.


⦁ Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2020-2025:
1) Đ/c Nguyễn Vũ Thượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT
2) Đ/c Cao Minh Thắng, Uỷ viên
3) Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên.


Ngày 09/6/2020 Thay mặt Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế đồng chí Ngô Đồng Khanh Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối đã trao định chuẩn y Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VIện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh.


Ban chấp hành Đảng bộ, Uỷ Ban Kiểm Tra nhiệm kỳ XV và Đoàn Đại biểu đi dự Đại Hội Cấp trên
Ban chấp hành Đảng bộ, Uỷ Ban Kiểm Tra nhiệm kỳ XV và Đoàn Đại biểu đi dự Đại Hội Cấp trên

 

Ban Chấp Hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ XV, năm 2020-2025
Ban Chấp Hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ XV, năm 2020-2025

 


Ban Chấp Hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ XV, năm 2020-2025

 


Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện nhiệm kỳ XV, năm 2020-2025


Trước đó từ ngày 6/5/2020 đến ngày 8/5/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Pasteur Tp. Hò Chí Minh đã tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội các chi bộ đã bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và được Ban Chấp hành Đảng bộ Viện chuẩn y đúng theo quy định.


⦁ Chi bộ 1:
1. Đ/c Lê Đình Huân, Bí thư
2. Đ/c Lê Việt Hà, Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, ủy viên


Đại Hội Chi Bộ 1Ban Chấp Hành Chi Bộ 1

⦁ Chi bộ 2:
1. Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, Bí thư
2. Đ/c Hoàng Quốc Cường, Phó Bí thư
3. Đ/c Vũ Lê Ngọc Lan, ủy viên


 Đại Hội Chi bộ 2

 

Ban Chấp Hành Chi bộ 2


⦁ Chi bộ 3:
1. Đ/c Cao Minh Thắng, Bí thư
2. Đ/c Hồ Vĩnh Thắng, Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Trọng Toàn, ủy viên.Đại Hội Chi bộ 3

 


Ban Chấp Hành Chi Bộ 3Phòng Tổ Chức Cán Bộ

 

Các tin khác