HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 – ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 2020-2025
Ngày đăng: 11:37:15 01/08/2023

HỘI NGHỊ

 SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 – ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 2020-2025

(Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023)

 Ngày 27 tháng 7 năm 2023, Đảng bộ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 và báo cáo công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 Đồng chí Nguyễn Vũ Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Viện.

 Đại diện tổ chức đảng cấp trên, có đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng, cán bộ Ban tổ chức, đại điện cho Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế đến tham dự.

 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Trung – Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 -2025. Báo cáo đã chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và từ tình hình thực tế có những dự báo và phương hướng thực hiện nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

 PGS.TS Nguyễn Vũ Trung – Viện trưởng báo cáo tại Hội nghị 

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Viện Pasteur Thành phố Hồ CHí Minh, đồng chí Nguyễn Vũ Thượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

                Đồng chí Nguyễn Vũ Thượng báo cáo tại Hội nghị 

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến tham gia đều đồng ý với các báo cáo đánh giá, những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện, đồng thời đóng góp những ý kiến làm rõ, thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.

 Phát biểu tại Hội nghị, đại diện tổ chức đảng cấp trên đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng – cán bộ Ban tổ chức Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng bộ Viện, đồng thời đề nghị tập thể Đảng ủy Viện, Ban Lãnh đạo Viện phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm Nguyên tắc tập trung dân chủ, Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công, phân nhiệm rõ ràng để có hiệu quả cao trong hoạt động điều hành, quản lý. Song song với đó, Đảng ủy Viện cần tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt, phổ biến các văn bản của tổ chức đảng cấp trên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát, công tác kết nạp đảng viên, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên....để tiến tới thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

                                 Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Trung - Bí thư Đảng ủy, đã tiếp thu các ý kiến của đại diện tổ chức đảng cấp trên và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để đưa vào phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Tập thể Đảng ủy và toàn thể đảng viên Đảng bộ phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết thống nhất khắc phục những khó khan, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra trong thời gian nhiệm kỳ còn lại.

                                                   Bộ phận Văn phòng Đảng ủy (Diệu Hiền)

Các tin khác