Lễ 130 năm thành lập Viện, HNKH 2022
Lễ kỉ niệm 130 năm và Hội nghị khoa học Viện Pasteur TP.HCM 24/06/2022
Chương trình Hội nghị khoa học năm 2022 20/06/2022
Đăng ký tham dự hội nghị 17/06/2022
Thông báo số 2 "HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2022 VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH" 30/05/2022
Thông báo số 1 "HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2022 VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH" 25/04/2022