Thẩm định điều kiện đạo tạo tiến sĩ Dịch Tễ Học
Ngày đăng: 15:23:08 09/10/2014
Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã thẩm định các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo.

lúc 14g00 ngày 08 tháng 10 năm 2014, tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của chuyên ngành Dịch tễ học trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Thành phần làm việc:

Đoàn công tác của Sở giáo dục và Đào tạo:

 • Ông Phạm Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng Đoàn
 • Ông Bùi Ngọc Âu - Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Thành viên
 • Ông Lê Thị Lệ Nga - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Thư ký

Đại diện Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh:

 • Ông Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh
 • Ông Hoàng Quốc Cường, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo – Thành viên
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Thành viên
 • Ông Nguyễn Hữu Cường, Nhân viên Phòng Vật tư
 • Ông Phạm Văn Hậu, nhân viên Trung tâm đào tạo – Thành viên
 • Bà Phạm Thị Hoài, nhân viên Thư viện – Thư ký

Sở giáo dục và đào tạo đã kiểm tra các thành phần như sau:

 • Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo chuyên ngành dịch tễ học trình độ Tiến sĩ
 • Thiết bị phục vụ cho đào tạo
 • Thư viện, danh mục tạp chí

Buổi kiểm tra diễn ra hết sức tốt đẹp và kết thúc vào lúc 16g giờ cùng ngày.

Hình ảnh đi kèm:

Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Vũ Thượng chủ trì buổi họp

Phó giám đốc Trưng tâm đào tạo ThS. Hoàng Quốc Cường báo cáo tình hình

Phó giám đốc Sở Giao dục đào tạo Ông Nguyễn Ngọc Thanh nói về nội dung cần kiểm tra

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung hỗ trỡ thẩm định về đội ngũ giảng viên tại Viện

Bà Phạm Thị Hoài hỗ trợ thẩm định nguồn tài liệu của Viện

Đăng bởi: Pham Huy TTĐT

Các tin khác