Tham gia gói thầu trên gửi Hồ sơ quan tâm thực hiện gói thầu XL01.2020 “Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21)”
Ngày đăng: 09:53:37 26/11/2020

Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh kính mời Nhà thầu có nhu cầu tham gia gói thầu trên gửi Hồ sơ quan tâm thực hiện gói thầu XL01.2020 “Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21)” đến Viện để được xem xét với những yêu cầu cụ thể như sau:

Mô tả tóm tắt dự án

Nội dung, mục tiêu đâu tư và quy mô đầu tư: Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21) của Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và thực hành của Viện.


Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu:

 

1. Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

2. Hạch toán tài chính độc lập; 

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

5. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

6. Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp


Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ quan tâm
 

Thời gian: Hồ sơ quan tâm phải được nộp trước 09g00 ngày   tháng 11 năm 2020;

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ quan tâm: Phòng hành chính quản trị - Viện Pasteur Tp. HCM. Địa chỉ: Số 167 Pasteur, phường 8, Quận 3, Tp. HCM. Số điện thoại 028 38225847;

 Rất mong nhận được hợp tác từ quý công ty./.


Chi tiết xem file đính kèm:
CV MOI QUAN TAM     CV MOI QUAN TAM
     QĐ 3908 - NHÀ SỐ 21

 

 

Đăng bởi Phạm Hữu Khanh - Tổ CNTT

 

Các tin khác