Thông báo mời Nhà thầu có nhu cầu tham gia gói thầu TV07/2020: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng và gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng..
Ngày đăng: 15:30:30 27/11/2020
 
Thông báo mời Nhà thầu có nhu cầu tham gia gói thầu TV07/2020: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng và gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thì gửi Hồ sơ quan tâm đến Viện để được xem xét.
 
Rất mong nhận được hợp tac từ quý công ty.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
 
CV 3589 MOI QUAN TAM THUC HIEN GOI THAU TV7.2020

Đăng bởi: Trần Hữu Trí

 

Các tin khác