THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC CHO NGHIÊN CỨU
Ngày đăng: 17:48:28 29/12/2021

             BỘ Y TẾ

VIỆN PASTEUR TP.HCM

                   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC CHO NGHIÊN CỨU

(Vui lòng xem file đính kèm TB tuyen dung nhan su cho PCV 10)

 

 

Các tin khác