Đào tạo
ỨNG DỤNG CỦA GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (NGS) VỚI CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ DNA - NANOBALL TRONG XÉT NGHIỆM Ở NGƯỜI VÀ PHÂN TÍCH VI SINH VẬT 13/07/2023
Đào tạo liên tục về An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm tại An Giang ngày 27-29/06/2023 08/07/2023
Hội thảo trực tuyến “Phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm bằng Vắc-Xin: liệu chúng ta có thể làm tốt hơn?, phần 2: Bệnh Cúm mùa và bệnh Dại” 26/06/2023
Lễ trao bằng cho Tân tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy 29/05/2023
Luận án tiến sĩ: NCS Nguyễn Ngọc Huy tại cơ sở đào tạo Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh 30/11/2022
Khung chương trình đào tạo tiến sĩ 2023 29/11/2022
Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022 23/11/2022
Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) 21/11/2022
Thông báo: Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Ngọc Huy 15/07/2022
Thông báo: Tham dự hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở 14/09/2021
Trang: «1234567»