Đào tạo
Hợp tác Viện trường 18/04/2019
Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết chuyên ngành Dịch tễ học 08/04/2019
Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, chuyên gia giữa Viện Pasteur TP.HCM và trường Đại học Văn Lang 12/12/2018
Tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác giữa Viện và Trường 12/12/2018
Lễ trao bằng tiến sỹ 22/11/2018
Thông báo tổ chức Lễ trao bằng Tiến sỹ 15/11/2018
Khóa học quốc tế “dịch tễ, giám sát và loại trừ vi rút viêm gan” 02/11/2018
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh 2018 lần 2 10/09/2018
danh mục bài báo quốc tế tháng 5/2018 04/06/2018
Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Thu Hằng 02/04/2018
Trang: «1234567»