Đào tạo
Thông báo truy cập bài báo quốc tế dạng Full-text 06/12/2016
Lớp tập huấn 03/11/2016
Tập huấn EBS An Giang - BRVT 15/09/2016
Quy chế đào tạo Tiến sĩ 2015 21/06/2016
Quy chế đào tạo Tiến sĩ 2010 21/06/2016
Tin đào tạo: truyền thông nguy cơ 30/11/2015
Truyền thông nguy cơ là một ứng dụng đặc biệt của mô hình truyền thông và là một quá trình tương tác giữa các cá nhân, các tổ chức và các bên liên quan về bản chất, mức độ nghiêm trọng, khả năng chấp nhận nguy cơ và các quyết định được đưa ra để quản lý nguy cơ. Truyền thông nguy cơ có thể giúp xác định và đáp ứng những sự quan tâm của cộng đồng, giảm sự căng thẳng giữa các bên có liên quan, cũng như cho phép truyền tải các thông tin nguy cơ sức khỏe đến cộng đồng một cách hiệu quả nhất.
Lễ khai mạc khóa học quốc tế “Outbreak Investigation” 02/11/2015
Sáng ngày 02/11/2015, Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur Tp.HCM đã tổ chức lễ khai mạc khóa học quốc tế “Outbreak Investigation”. Trong 4 năm qua, khóa học đã được tổ chức định kỳ vào tháng 11 hàng năm với nhiều chuyên đề khác nhau: Dịch tễ học trong nghiên cứu sức khỏe (2012), Điều tra vụ dịch và đáp ứng khẩn cấp (2013), Giám sát Hội chứng Cúm (2014).
Viện Pasteur Tp.HCM được phép đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Dịch tễ học 23/07/2015
Thẩm định chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Dịch tễ học 23/03/2015
Vào lúc 9 giờ 30, ngày 13 tháng 3 năm 2015, tại Hà Nội, thực hiện theo công văn số 1711/BGDĐT - GDĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, đoàn đại diện của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã trình hội đồng thẩm định “Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Dịch tễ học” thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương.
Trang: «12345