Đón tiếp đoàn Cơ quan thương mại Pháp - Business France về các vấn đề liên quan đến HIV
Ngày đăng: 08:00:03 10/10/2016

Người viết: Trần Thị Lưu Nguyên Hương

Ngày 5/10/2016, PGS.TS. Phan Trng Lân, Vin Trưởng  Vin Pasteur TP. H Chí Minh đã có bui làm vic vi Cơ quan Thương mi Pháp BUSINESS FRANCE trc thuc Đi s quán Pháp ti Vit Nam.

V phía Vin Pasteur TP. H Chí Minh gm có:

  • PGS.TS. Phan Trng Lân,Vin Trưởng  Vin Pasteur TP. H Chí Minh
  • PGS.TS. Trương Th Xuân Liên
  • Lãnh đo Khoa LAM (lab HIV/AIDS), lãnh đo VSMD, Vt Tư, KHTH.

V phía đoàn ca Cơ quan Thương mi Pháp BUSINESS FRANCE:

  • Ông Jean- Patrick Lajonchère, Điu phi viên quc gia, ph trách xúc tiến xut khu sn phm, dch v y tế Pháp;
  • Ông Rémi Toise, chuyên viên v công ngh y tế, V doanh nghip và Kinh tế quc tế, B ngoi giao;
  • Ông Michel Drobniak, Tham tán thương mi- Trưởng b phn Thương v, Đi s quán Pháp ti Vit Nam.
  • Cô Trnh Th Minh Ngc, cán b Ban y tế, Business France Vit Nam.

Hai bên đã tho lun v vn đ y tế ưu tiên liên quan đến giám sát tác nhân gây bnh, kháng kháng sinh, chn đoán nhanh, lĩnh vc nghiên cu v phòng chng HIV/AIDS… Vin Pasteur TP. H Chí Minh đng thi chia s các thành tu hp tác gia Vin và cơ quan quc gia nghiên cu v AIDS ca Pháp (ANRS) cũng như các Vin thuc h thng Pasteur Paris.

Cơ quan Thương mi Pháp BUSINESS FRANCE chia s tim năng hp tác đc bit trong lĩnh vc kết ni y tế d phòng và h điu tr , sn sàng giúp Vin tìm kiếm, liên h vi các đi tác Pháp s hu nhng thiết b, công ngh tiên tiến liên quan đến Y hc d phòng và các ngun lc h tr trong lĩnh vc đào to (dài hn, ngn hn), nghiên cu khoa hc.                   

Cuc hp đã din ra trong không khí thân mt và kết thúc tt đp trên cơ s truyn thng hp tác lâu đi gia Vin và các cơ quan Y tế  ca Pháp.

Người đăng: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác