Giám sát và phòng chống bệnh do virus Zika, Chikungya.
Ngày đăng: 04:36:54 10/10/2016

Tác giả: Hồ Thị Thiên Ngân

Trước tình hình dch bnh do Virus Zika din biến phc tp ti 72 quc gia và vùng lãnh th, s nhn đnh ca T chc Y tế thế gii (WHO) công b dch bnh do virus Zika là vn đ y tế khn cp gây quan nghi quc tế, s  ch đo ca B Y tế, Vin Pastuer Tp. HCM đã t chc hi tho tăng cường hot đng giám sát và phòng bnh do Virus Zika, Chikungya da trên h thng giám sát trng đim SXHD khu vc phía nam vào ngày 5/10/2016.

Hi tho hân hnh đón tiếp gn 200 đi biu ca 20 tnh /thành phía nam là lãnh đo các TTYTDP, Bnh Vin Đa Khoa, cán b chuyên trách ca chương trình phòng chng st xut huyết (cán b ph trách dch t, xét nghim)

Thi gian trin khai : t tháng 10 đến hết năm 2016

Đa đim trin khai: Đim giám sát trng đim SXH và các đim phòng khám tư nhân.

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/Zika-timeline-22-sept.png?ua=1

Các báo cáo ca báo cáo viên tp trung v dch t, xét nghim, giám sát côn trùng… và tiếp theo là các tho lun ca các đi biu nhm đt mc đích đt được:

Mô t các đc đim dch và đc đim dch t hho5c bnh do virus Zika, Chikungunya, SXHD ti các đim giám sát.

Xác đnh s phân b ca các loài mui Aedes truyn virus Zika, Chikungunya, SXHD ti các đim giám sát.

Xác đnh tình trng nhim virus Dengue/Chikungnya/Zika trên các mu mui thu dung t thc đa (T các dch và đim giám sát vecto thường xuyên)

Xác đnh đc đim di truyn ca virus được ghi nhn t h thng GSTĐ 3 tác nhân.

Toàn cnh hi tho “Giám sát bnh do virus Zika và Chikunguya …” Ti Hi trường Vin Pasteur Tp. H Chí Minh

Đăng bởi: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác