Hội nghị khoa học 2019
Thông báo HNKH 2019 - Lần 2 06/09/2019
Viện Pasteur TP.HCM kính thông báo HNKH - Lần 2 về thời gian gửi bài và phản hồi
HNKH 2019 - Thông báo số 1 06/06/2019
Thế giới đang ngày càng đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa: sự bùng phát và tái bùng phát của các dịch bệnh nguy hiểm như zika, sởi, ho gà, bạch hầu; trong đó có cả các bệnh phòng ngừa được bằng vắc-xin; vấn đề kháng kháng sinh; gia tăng nhanh các bệnh không lây; ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, các dịch bệnh lây từ động vật sang người….