Hội nghị khoa học Y học dự phòng 2015
Thư cảm ơn 30/06/2015
Danh sách các khách sạn gần Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh 22/06/2015
Mẫu poster trưng bày tại Hội nghị khoa học Y học dự phòng 2015 21/06/2015
Danh mục các bài báo được chấp thuận đăng trong tạp chí Y học dự phòng số đặc biệt 2015 20/06/2015
Chương trình Hội nghị khoa học 20/06/2015
Phiếu đăng ký tham dự 20/06/2015
Thể lệ gửi bài báo cáo tham dự 20/06/2015
Thông báo hội nghị khoa học 2015 20/06/2015
Hội nghị khoa học Y tế dự phòng năm 2015 với chủ đề "Nguyên cứu khoa học vì sức khỏe cộng đồng" nghiên cứu về thực trạng và gánh nặng bệnh tật, hoạt động giám sát và phòng chống dịch, vắc xin và sinh phẩm, kỹ thuật chuẩn đoán, vấn đề đào tạo nhân lực cho Y tế dự phòng sẽ được tổ chức tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh.
 
TIN NỔI BẬT
Thư cảm ơn
Thư cảm ơn