Thông báo HNKH 2019 - Lần 2
Ngày đăng: 01:34:01 06/09/2019
Viện Pasteur TP.HCM kính thông báo HNKH - Lần 2 về thời gian gửi bài và phản hồi
  1. Quy định về gửi bài và phản hồi
  • Hạn chót nhận báo cáo tóm tắt: ngày 30/08/2019
  • Hạn chót nhận báo cáo toàn văn: ngày 15/09/2019
  • Hạn chót nhận báo cáo toàn văn đã sửa chữa theo góp ý: 31/10/2019
  • Thông báo chấp nhận bài báo cáo hội nghị (Oral hoặc Poster): ngày 31/10/2019
  • Thông báo chấp nhận ngày đăng tạp chí: 08/11/2019

Báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn xin gửi về:

TS. Hà Thị Bích Ngọc

Trung tâm đào tạo-Viện Pasteur Tp.HCM

167 Pasteur, Phường 08, Quận 03 Tp. HCM

Tel: 0936193747         Email:sciconf.pasteurhcm@gmail.com

*E-mail gửi bài vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Gửi báo cáo HNKH 2019 “Nghiên cứu vì sức khỏe cộng đồng”

Để biết thêm chi tiết quý đọc giả tải về thông báo bên dưới:

Các tin khác