Hội thảo Viêm Gan
Ngày đăng: 08:56:11 11/03/2016
Ngày 10/03/2016 Viện Pasteur Tp.HCM được sự tài trợ của Công ty TNHH ROCHE Việt Nam tổ chức hổi thảo "Tối ưu hóa kiểm soát bệnh nhân Viêm Gan"

Theo t chc y tế thế gii, Vit Nam, khong 10% dân s b nhim vi rút viêm gan B (HBV) mn tính, mc dù hu hết mi người không nhn thc được tình trng nhim ca mình. T l nhim viêm gan C thp trong dân s nói chung nhưng tp trung nhng người tiêm chích ma túy. Có ti 97% nhng người tiêm chích ma túy b nhim vi rút viêm gan C. Sau lây nhim ban đu, khong 80% người không th hin bt kỳ triu chng nào. Khong 75-85% người nhim mi s tr thành nhim vi rút mãn tính và 60-70% s người nhim vi rút mãn tính b bnh gan mãn tính; 5-20% phát trin thành xơ gan và 1-5% chết vì xơ gan hoc ung thư gan. Viêm gan C là nguyên nhân cơ bn ca 25% bnh nhân ung thư gan.

T l lây nhim HBV như nhiu quc gia khác trong khu vc, Vit Nam ch yếu t m truyn vi rút sang con trong khi sinh. Trong nhng người b nhim thi đim chu sinh thì 90% phát trin thành bnh viêm gan B mãn tính trong khi đó s người b nhim bnh sau 5 tui ít hơn 10%. Hu hết nhng người có bnh mãn tính không có triu chng. Tuy nhiên, mt trong nhng biến chng ca bnh viêm gan B là xơ gan và ung thư gan . Có khong 15-25% ca nhng người có bnh mãn tính chuyn sang giai đon biến chng bao gm xơ gan, ung thư gan. Chính vì thế công tác phòng, chng và điu tr bnh viêm gan hết sc quan trng, đ tiếp đ hiu thêm v căn bnh này, hôm nay, Vin Pasteur TP. H Chí Minh kết hp vi công ty ROCHE t chc Hi tho khoa hc vi chuyên đ “Ti ưu hóa kim soát bnh nhân viêm gan” nhm tng kết, báo cáo nhng kết qu đt được trong công tác phòng chng, phát hin và điu tr bnh viêm gan.

Đến tham dự hổi thảo gồm có:

  • TS.BS Lê Mnh Hùng - Phó Giám Đc – BV Bnh Nhit Đi TP. HCM
  • PGS.TS Bùi Hu Hoàng - Trưởng khoa Tiêu Hóa – BV Đi Hc Y Dược TP. HCM.
  • PGS. TS. Phan Trng Lân, Vin trưởng vin Pasteur TP H Chí Minh 
  • DS. Mang Viên Hoàng Nht và DS. Nguyn Vũ Quỳnh Như, đi din nhà tài tr Công Ty TNHH Roche Vit Nam
  • Và các bác sĩ đi din các bnh vin trên đa bàn thành ph H Chí Minh và đi din các khoa/phòng/ trung tâm ca Vin Pasteur TP.HCM 

Viện Trưởng PGS. TS. Phan Trọng Lân phát biểu khai mạc hổi thảo

Đại diện công ty Roche DS. Mang Viên Hoàng Nhật có đội lời trước khi hội nghị bắt đầu

ThS. H Vĩnh Thng – Khoa Kim soát và phòng nga dich bnh - Vin Pasteur TP.HCM, báo cáo ni dung: Dch t hc bnh Viêm Gan ti Vit Nam

PGS.TS Bùi Hu Hoàng, có bài trình bày v Cp nht x trí điu tr viêm gan siêu vi C

ThS. Nguyn Đc Trúc , chuyên gia Huyết thanh hc và sinh hc phân t- Vin Pasteur TP.HCM có bào trình bày v Áp dng chn đoán huyết thanh và sinh hc phân t trong kim soát bnh nhân viêm gan siêu vi B và C

TS.BS Lê Mnh Hùng có bài trình bày v Cp nht x trí điu tr viêm gan siêu vi B

Chương trình thảo luận diễn ra rất sôi nổi

Báo cáo viên đã trao đổi kinh nghiệm rất nhiệt tình

Đăng bởi: Phạm Huy - TTĐT

 

Các tin khác