Hợp tác giữa Viện Pasteur Tp.HCM và Đại học Y dược Tp.HCM
Ngày đăng: 07:24:56 30/03/2017

Tác giả: Hồ Xuân Nguyên

Vào lúc 8h30, ngày 23/3/2017, ti phòng hp B9 đã din ra cuc hp gia Vin Pasteur và Đi hc Y dược TPHCM. V phía trường có tham gia ca: PGS.TS.BS Đ Văn Dũng - Phó hiu trưởng, TS Tô Gia Kiên - Phó Ban Qun lý Đào to, BS  Lâm Minh Quang chuyên viên Ban Qun lý Đào to; V phía Vin có s tham gia ca: PGS.TS.BS Phan Trng Lân - Vin trưởng, PGS.TS.BS Cao Hu Nghĩa – Trưởng Khoa LAM, TS.BS Hoàng Quc Cường – PGĐ Trung tâm đào to, ThS Lê Th T N - Trưởng phòng Tài chính kế toán, TS.BS Phm Văn Hu cùng cán b Trung tâm đào to

Ni dung chính cuc hp tho lun:

 • Công tác Đào to Sau đi hc
  • Đào to Tiến sĩ Vi sinh Y hc, Tiến sĩ Dch t
  • Đào to Thc sĩ Y tế Công cng hp tác cùng Đi hc Melbourne - Úc
 • Đào to sinh viên Bác sĩ Y hc d phòng
 • Phi hp trong Công tác Phòng chng dch bnh và Nghiên cu khoa hc
 • Đào to dch v
  • An toàn sinh hc
  • An toàn tiêm chng
  • K thut xét nghim
 • Hp tác tham gia ging dy 2 bên.

PGS Đ Văn Dũng và đoàn Đi hc Y dược TPHCM

PGS Phan Trng Lân và đoàn Vin Pasteur

Thành viên trong cuc hp tho lun

Hai bên thng nht các ni dung hp tác và đi đến kí kết bn ghi nh (MOU).

Cuc hp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Người đăng: Huy Phạm - TTĐT

 

Các tin khác