Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về ATTPNK cho Viện Pasteur TP. HCM
Ngày đăng: 02:46:57 29/05/2020
Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cho Viện Pasteur TP. HCM

 

Các tin khác