Quy trình nộp hồ sơ một cửa trực tuyến trên website https://vnsw.gov.vn
Ngày đăng: 01:19:19 05/11/2020

Đề nghị truy cập website https://vnsw.gov.vn để biết và nắm rõ quy trình nộp hồ sơ.

Quy trình nộp hồ sơ một cửa : Biểu mẫu

Hướng dẫn thao tác trên một cửa quốc gia :Tài liệu hướng dẫn 

 

 

Các tin khác