Quyết định V/v chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Ngày đăng: 08:07:47 23/02/2022

Quyết định  528/QĐ-ATTP của Cục An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế ngày 29/12/2021 cùng Danh mục chỉ tiêu được chỉ định


Các tin khác