THÔNG BÁO V/v thực hiện công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu
Ngày đăng: 03:52:32 29/05/2020
THÔNG BÁO V/v thực hiện công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

THÔNG BÁO

V/v thực hiện công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Kính gửi: CÁC DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THỰC PHẨM-NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM

  • Căn cứ Quyết định số 1971/QĐBYT ngày 04 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chỉ định Viện Pasteur TP.HCM, thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại các cửa khẩu phía Nam;
  • Căn cứ Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21 /12/2015 của Bộ Y tế về việc “quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế”,

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo sẽ tiếp tục thực hiện nhận hồ sơ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu của các doanh nghiệp theo quy định từ ngày 23/10/2017 tại địa chỉ mới là Phòng Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu – Khoa Xét nghiệm Sinh học lâm sàng.
Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cho Viện Pasteur TP. HCM

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Phòng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu:

  • Địa chỉ: Tầng trệt toà nhà số 1 , 167 Pasteur, phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
  • Email: foodinspection@pasteurhcm.gov.vn 
  • Website: www.pasteurhcm.gov.vn
  • Điện thoại: 028 38206043 hoặc 0983723529

Viện xin trân trọng thông báo đến các cơ quan chức năng có liên quan và các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nhu cầu để cùng phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhập khẩu. Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía các cơ vị có liên quan.

Trân trọng./.

Các tin khác