Thống báo APP hội nghị khoa học Viện Pasteur TP.HCM lần thứ 20, 2019
Ngày đăng: 08:53:02 05/12/2019

Thông báo Ứng dụng quản lý nội dung Sự kiện

  • Hội nghị khoa học Viện Pasteur TP.HCM lần thứ 20
  • Địa điểm: 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 07:30 – 17:00 ngày 06 tháng 12 năm 2019

Y tế công cộng và y tế dự phòng ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người, nhằm hướng tới mục tiêu “Sức khỏe cho mọi người”. Cần thiết phải có sự kết hợp nhiều chuyên ngành, đa dạng; cần được quan tâm từ cấp địa phương, tỉnh/thành phố, quốc gia, quốc tế và cần sự hợp tác toàn cầu trong nghiên cứu và hành động y tế công cộng để đạt mục tiêu này.

Trong những năm gần đây, các vấn đề liên quan tới y tế công cộng và y tế dự phòng đã được quan tâm và đầu tư nghiên cứu bởi các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành y tế. Để tập hợp, công bố rộng rãi và chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và ứng dụng thực tế, Viện Pasteur TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Khoa học định kỳ hai năm với sự tham gia tích cực của các Viện nghiên cứu, các trường đại học, các đơn vị y tế, các nhà khoa học trong khu vực, trên cả nước và quốc tế, giúp giải quyết các vấn đề y tế công cộng của khu vực phía Nam.

Hội nghị Khoa học Viện Pasteur TP.HCM lần thứ 20 năm 2019 với chủ đề “Nghiên cứu vì sức khỏe cộng đồng: Thách thức của y tế công cộng trong thời đại toàn cầu hóa” giới thiệu kỷ yếu là tập hợp tóm tắt kết quả của 43 công trình nghiên cứu có giá trị sẽ được trình bày và triển lãm tại Hội nghị và trên ứng dụng.

Tải Ứng dụng

Đối với android: tải theo 3 cách sau đây

Cách 1: đăng nhập vào google play và tìm kiếm với từ khóa "PI Event"

Cách 2: Mở link sau đây: https://apps.apple.com/vn/app/pi-event/id1487359878

Cách 3: Quét mã Barcode:

 

Đối với Iphone: có thể tải App về theo các cách sau

Cách 1: Đăng nhập vào apple store và tìm kiếm với từ khóa "PI Event"

Cách 2: Mở link sau đây: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newpasture

Cách 3: Quét mã Barcode:


 

Hướng dẫn sử dụng APP Hội nghị khoa học lần thứ 20, 2019

Giao diện màn hình chính

Lựa chọn ngôn ngữ

Lựa chọn Menu

Chọn chủ đề bạn quan tâm

Đăng bởi: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác